กรมการข้าว ร่วมงาน “วันพระบิดาฝนหลวง” ประจำปี 2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

h 001กรมการข้าว ร่วมงาน “วันพระบิดาฝนหลวง” ประจำปี 2561น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

กรมการข้าว ร่วมงาน “วันพระบิดาฝนหลวง”
ประจำปี 2561

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

n 001s

n 002 .1s

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยในปี 2561 เป็นการครบรอบ 63 ปี นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้โครงการพระราชดำริฝนหลวงได้ถือกำเนิดขึ้น และสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

ในการนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้ด้วย

         โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการ “ฝนหลวงในต่างแดน” นิทรรศการโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมจัดกิจกรรมการมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค การมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา” เป็นต้น

         ในส่วนของ กรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพ ในการพัฒนาข้าวไทย” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน