สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

202279สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

0001s

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวาย
พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561
ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว, ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 56 ศูนย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยนำไปถวาย ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

          ในการนี้กรมการข้าวได้ถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดยสรุปยอดเงินบริจาคทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,228,649 บาท และได้สรุปรายงาน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดย สรุปกิจกรรมดังนี้

- ถวายบำรุงและบูรณะพระอารม เป็นจำนวนเงิน 1,099,859 บาท

- ถวายพระภิกษุ – สามเณร เป็นจำนวนเงิน 26,000 บาท

- บำรุงโรงเรียนอนุบาลศรีนคร-โรงเรียนศรีนครและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เป็นต้น

   จึงประกาศเพื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว  : รายงาน