กรมการข้าว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

DSC 6732กรมการข้าว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา
ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 

 

2018 11 08 a1

2018 11 08

 

กรมการข้าว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา
ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับประชาชนจิตอาสา

      ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กรมการข้าวจึงได้จัดโครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนาขึ้น โดยพัฒนาและปรับปรุงบริเวณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน และมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน