กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขัน เกมเกษตรกร ปี 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

h 001กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขัน เกมเกษตรกร ปี 6”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

 

กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด
“การแข่งขัน เกมเกษตรกร ปี 6”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

 m 6.11.61.1 s

z 6.11.61.2 s

m 6.11.61.2 s

 

กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด
“การแข่งขัน เกมเกษตรกร ปี 6”  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายไชยวัฒน์  วัฒนไชย  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน (งานแถลงข่าว) “The Super Farmer เกมเกษตรกร ปี 6” ณ สตูดิโอ กันตนา รัขดาฯ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โดยมี นายสุรศักดิ์  ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงานถึงภาพรวมการแข่งขันและความเป็นมาของการแข่งขัน “The Super Farmer เกมเกษตรกร ปี 6”

ในการนี้ นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ    กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผนึกกำลังอีกครั้งในโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปี 6     เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนาผู้ผลิตข้าวมาตรฐานส่งออกที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวนาไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

The Super Farmer เกมเกษตรกร ได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การันตีจากคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นประมาณ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ 500-1,500 บาทต่อไร่ด้วยเช่นกัน มีการต่อยอดพัฒนาไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียง ส่งผลต่อการสร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวนาในหลายพื้นที่

สำหรับความพิเศษในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 6 จะมีความแตกต่างกว่า 5 ปีที่ผ่านมา คือ ในปีที่ 6 การแข่งขันจะมีการต่อยอดพัฒนาระบบการผลิตข้าวของชาวนาก้าวขึ้นไปสู่ระบบการทำการตลาดข้าว     ในต่างประเทศ ตอบรับการพัฒนาของประเทศไทยในยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวไกล เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของตลาดการส่งออก โดยแบ่งภารกิจการแข่งขันออกเป็น 12 ภารกิจ      ซึ่งทีมที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 6 ได้ถูกคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนด ประกอบด้วย 5 ทีม 5 ชุมชน 5 จังหวัด ดังนี้

  1. นาแปลงใหญ่โนนกระสัง จังหวัดนครราชสีมา
  2. นาแปลงใหญ่บ้านจอม จังหวัดบุรีรัมย์
  3. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยน้ำหอม จังหวัดนครสวรรค์
  4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด  จังหวัดอุทัยธานี
  5. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก (นาแปลงใหญ่) สกต.สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การแข่งขันปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนาผู้ผลิตข้าวมาตรฐานส่งออก      ซึ่งการแข่งขันจะมีระยะเวลากว่า 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 จนถึง มกราคม 2562 โดยผู้ชนะจะได้รับ    ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท

         นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน