กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Hกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

pagepage1page2

          วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 6.30 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว และกรมหม่อนไหม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณกรมการข้าว