กรมการข้าวร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์

ED199B5D B6E6 41D3 8CC7 7B68B4053352กรมการข้าวร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์

 PPPPPP

      วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลุ่มเกษตรกรต้นแบบนาแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ได้รับทราบถึงการเป็นต้นแบบของการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ โดยการใช้สื่อโทรทัศน์ และสารสนเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของชุมชนชาวนากลุ่มนาแปลงใหญ่ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ณ โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพมหานคร