กรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

177926กรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

 

กรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

พร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

aa01

 

       เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะผู้บริหารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ภาคใต้ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน2ต้นเป็นที่ระลึกด้วย

         สาระสำคัญที่ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ศูนย์มีดังนี้ กรมการข้าว มีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เป็นหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนใต้ดังนั้นการทำงานจึงต้องทำงานเป็นทีมในนามกรมการข้าว แม้มีพื้นที่ปลูกข้าวไม่มากเราก็ต้องรักษามรดกที่มีความหลากหลายในพื้นที่ รักษาและเติมเต็มให้ชาวนารวมรักษาข้าวเพื่อคนรุ่นหลัง อีกทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาด้านภูมิปัญญาการปลูกข้าวในพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพต่อไป สำหรับที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีนี้ โดยลักษณะภูมิทัศน์ภาพรวมแล้วควรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีปักษ์ใต้ และควรปรับปรุงอาคารบางส่วนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ข้าวปักษ์ใต้ ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาความเป็นอัตลักษณ์ข้าวชายแดนใต้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป