กรมการข้าวร่วมทีม ผู้ช่วย รมต. “จินตนา” สำรวจและคาดการณ์ผลผลิตข้าวในสุรินทร์มีแนวโน้มดี

DSC 6516กรมการข้าวร่วมทีม ผู้ช่วย รมต. “จินตนา” สำรวจและคาดการณ์ผลผลิตข้าวในสุรินทร์มีแนวโน้มดี

 

pic01copy

 

กรมการข้าวร่วมทีม ผู้ช่วย รมต. “จินตนา”
สำรวจและคาดการณ์ผลผลิตข้าวในสุรินทร์มีแนวโน้มดี

 

         วันที่ 2 พ.ย. 2561 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ผู้แทนกรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เพื่อสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 2 ซึ่งเริ่มทะยอยเก็บเกี่ยวแล้ว

         โดยในวันนี้มีการพบปะและสัมภาษณ์เกษตรกรใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.รัตนบุรีและท่าตูม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตข้าวได้อย่างถูกต้อง ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร

         สำหรับในพื้นที่ อ.รัตนบุรี ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างดีกว่า มีน้ำบาดาลใช้สำรองเลี้ยงข้าวให้เติบโตสมบูรณ์ จึงคาดการณ์หลังเก็บเกี่ยวปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวไม่น้อยกว่าปีก่อน

         นางลำพรรณ คำสอน อายุ 41 ปี เปิดเผยว่า ปีนี้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 11 ไร่ โดยเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพทุกปี ปีนี้ฝนตกในช่วงเพาะปลูกทำให้นาข้าวออกรวงสมบูรณ์และใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ว คาดการณ์ผลผลิตของตนเองน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ปริมาณทั้งหมดประมาณ 6 ตัน และวางแผนจะเก็บข้าวไว้บริโภคในครอบครัวและจำหน่ายหาเงินเป็นทุนทำนาปีต่อไป

         ส่วนที่ อ.ท่าตูม พบว่า บ้านพรมเทพเป็นโซนที่มีในตกในช่วงข้าวตั้งท้องจึงออกรวงให้ผลผลิตในเกณฑ์ดี แม้มีโรคแมลงรบกวนบ้างแต่สามารถใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดได้

         ทั้งนี้กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ครั้งที่ 2 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดลงในวันนี้