กรมการข้าวแนะชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยคุณภาพและไม่ปนข้าวอื่นเพื่อรักษาชื่อเสียงข้าวหอมมะลิ

DSC 6449กรมการข้าวแนะชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยคุณภาพและไม่ปนข้าวอื่นเพื่อรักษาชื่อเสียงข้าวหอมมะลิ

 

กรมการข้าวแนะชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยคุณภาพและไม่ปนข้าวอื่นเพื่อรักษาชื่อเสียงข้าวหอมมะลิ

 

Doc201

 

          วันที่ 2 พ.ย. 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดู่ ม.12 ต.ธาตุ จ.สุรินทร์ นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่สำรวจและคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยย้ำให้ชาวนารักษาคุณภาพข้าวระหว่างการเก็บเกี่ยว ด้วยการทำความสะอาดรถเกี่ยวไม่ให้มีข้าวปน การตากแดกลดความชื้น และต้องรักษาชื่อเสียงของตนเองไม่ปลอมปนข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลิ เพราะจะกระทบกับความน่าเชื่อถือและราคาข้าวในอนาคต และหากเกษตรกรยังมีเงินเพียงพอสามารถเข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกโดยเก็บรักษาในยุ้งฉาง และรัฐสนับสนุนค่าฝากแก่ชาวนาตันละ 1,000 บาท และรอขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อพยุงราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น.