กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับ ธกส. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี

h DSC 4352 กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับ ธกส. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี

m 1.11.61 s

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และนายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธกส. ครบรอบ 52 ปี “เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย” ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์    ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

        โดยมี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร      สาระนาค เพื่อต่อยอด“โครงการมอบที่นอนน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียง” ผู้ยากไร้ในชนบทต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ความสุขจากการให้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี ธกส.

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการบริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรรวมถึงพัฒนาการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกรชุมชนและสถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน พร้อมบริหารจัดการเงินทุน ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย"

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน