กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีวันรำลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 51

22180กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีวันรำลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 51

 

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีวันรำลึกคล้ายวันสถาปนา

กรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 51

2561 10 21

          วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีวันรำลึกคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมการเกษตร   ในวาระครบรอบปีที่  51   และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน
มอบให้โรงพยาบาลสงฆ์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

 

ทิวากร ยวงแก้ว : ภาพ/ข่าว