นักธุรกิจจีนนำเสนองานผลงานวิจัยและเครื่องจักรกลเพื่อพัฒนาธุรกิจการทำนาไทย

Hนักธุรกิจจีนนำเสนองานผลงานวิจัยและเครื่องจักรกลเพื่อพัฒนาธุรกิจการทำนาไทย

p 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมระแง้ กรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารของกรมการข้าว ให้การต้อนรับนายรุ่งโรจน์ เหมันต์สุทธิกุล ประธาน บริษัท พาวเวอร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเครือบริษัท ZE ซีเทคสิ่งแวดล้อม และเครือบริษัทยิงเถียนซึ่งเคยสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรมการข้าว เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารของกรมการข้าว และในโอกาสนี้ได้นำเสนอผลงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเพื่อธุรกิจการทำนาโดยใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน Suppy chain และ Logistics ในการทำนา