กรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

h 12.10.61กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

m 12.10.61 s

DSC 3802 s

        เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี และพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

          โดยมี นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้แทนกรมการข้าวนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยยึดแนวทางปฏิบัติที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี 2560 เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาของศาสนาต่างๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ประกอบกับรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 อย่างพร้อมเพียง

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน