กรมการข้าว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

H11.10.61กรมการข้าว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

 

กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

page01

page02

page03

page04

page05

page06

         วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว

         สำหรับกิจกรรมนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยยึดแนวทางปฏิบัติที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี 2560 เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาของศาสนาต่างๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ประกอบกับรัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 อย่างพร้อมเพียง

       ในการนี้กรมการข้าวได้จัดถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป พร้อมประกอบศาสนพิธีทางศาสนาอาทิเช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาศีล รับศีล สมาทานศีล และถวายดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องไทยธรรม พร้อมทอดผ้าไตร กรวดน้ำ พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสาร– อาหารแห้ง และร่วมฟังเทศนาธรรม เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพระภิกษุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

        

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว: รายงาน