กรมการข้าวเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบปีที่ ๑๖

Hกรมการข้าวเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบปีที่ ๑๖

 page

        วันที่อังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบปีที่ ๑๖ ณ อาคาร ๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                       

ภาพ/ข่าว : สุรินทร ดำดิน