กรมการข้าว เข้าร่วมงาน “5 ธันวาคม วันดินโลก”

Hกรมการข้าว เข้าร่วมงาน  “5 ธันวาคม วันดินโลก”

 page1page2

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ เข้าร่วมงาน “5 ธันวาคม วันดินโลก ” โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

การจัดงานวันดินโลก ปี 2559 ( World Soil Day ) ภายใต้หัวข้อ Soils and pulses, a symbiosis for life : ดินและถั่ว....เกื้อกูลชีวิต เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีต่อการพัฒนาดินของประเทศเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี ภายในงานมีหน่วยงาต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินมากมาย การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

                                                                                                                                      วชิรวิทย์ บุญสุข : ข่าว

                                                                                                                                         สุรินทร ดำดิน : ภาพ