อธข .ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

Hอธข .ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

page3page4

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 14.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านข้าว และรับฟังปัญหาและให้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกรและศูนย์ข้าวชุมชน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว และเกษตกรต.คลองเขื่อนให้การต้อนรับ

                                                                                                                            วชิรวิทย์ บุญสุข  : ข่าว

                                                                                                                                 สุรินทร ดำดิน : ภาพ