ไทยโชว์ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ในงาน Anhui Agriculture Expo 2018 สร้างความมั่นใจผู้บริโภคจีน

S 25427970ไทยโชว์ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ในงาน Anhui Agriculture Expo 2018 สร้างความมั่นใจผู้บริโภคจีน

 

ไทยโชว์ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ในงาน Anhui Agriculture Expo 2018 สร้างความมั่นใจผู้บริโภคจีน

page02

           กรมการข้าวนำผู้ประกอบการค้าข้าวโชว์ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม และสินค้านวัตกรรมในงาน Anhui Agriculture Expo 2018 ณ เมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย และสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งขึ้น

           นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า กรมการข้าว และฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำผู้ประกอบการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายในประเทศจีน ได้แก่ บริษัทสยามควอลิตี้ จำกัด บริษัทพูลผล เทรดดิ้ง จำกัด   บริษัทหอมกุลา จำกัด และบริษัทไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว ในงาน Alhui Agriculture Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 โดยในปีนี้การจัดงานได้เน้นการนำสินค้าเกษตรคุณภาพที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกภาคของประเทศจีน และสินค้าคุณภาพการส่งออกจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมโชว์และจำหน่ายภายในงาน ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมเปิดบูทโชว์สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปมาตรฐานการส่งออกของไทยที่มีคุณภาพ ยังได้ร่วมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาข้าวหอมมะลิไทยปลอมปน ร่วมกันระหว่างไทยกับจีน โดยการศึกษากระบวนการจัดจำหน่ายข้าวไทย และการบริหารการจัดการนำเข้าข้าวไทย นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยและสินค้าแปรรูปจากข้าวเช่นข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวกข43 ข้าวพร้อมรับประทาน และเครื่องสำอางจากข้าวทับทิมชุมแพ

           ในช่วงปีที่ผ่านมา ข้าวไทยที่ส่งออกมาจำหน่ายในประเทศจีน พบมีการนำข้าวอื่นๆ มาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทย ส่งผลต่อภาพลักษณ์และทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพและการซื้อข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าข้าวละผลิตภัณฑ์แปรรูป ในงาน Anhui Agriculture Expo 2018 ที่มีทั้งกิจกรรมโชว์ และชิมข้าว ของไทยที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานการรับรองจากกรมการข้าวในครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำความมั่นใจของผู้บริโภคข้าวของจีนที่ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของข้าว และความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยได้พบปะผู้บริโภคข้าว และผู้ประกอบการของจีนโดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนเจรจาขยายโอกาสธุรกิจทางการค้าต่อไป

                                                          

   อุมา ประสิทธิ์วัฒนสรี ภาพ/ข่าว