อธิบดีกรมการข้าว บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าว” พร้อมมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

5อธิบดีกรมการข้าว บรรยายพิเศษ “ทิศทางการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าว” พร้อมมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

อธิบดีกรมการข้าว บรรยายพิเศษ
“ทิศทางการวิจัยพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าว”
พร้อมมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

55

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว
ให้เกียตริบรรยายพิเศษในการสัมมนา
“ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว” พร้อมมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว ณ
โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่