กรมการข้าวร่วม “งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2561

IMG 5601กรมการข้าวร่วม “งานสืบสาน  วันสืบ นาคะเสถียร”  ปี 2561

 

กรมการข้าวร่วม “งานสืบสาน  วันสืบ นาคะเสถียร”  ปี 2561

p

 

       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   กรมการข้าวได้ส่งคณะผู้แทนกรมการข้าวนำโดย นางกอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สำนักบริหารกลาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “งานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2561 ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้มองเห็นความสำคัญแห่งการอนุรักษ์ และรำลึกถึงคุณงามความดีของนายสืบ นาคะเสถียร ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 และ ณ โถงชั้นล่างอาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายทิวากร ยวงแก้ว : ถ่ายภาพ

นางกอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์ : รายงาน