กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช พร้อมวางยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

11842กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช พร้อมวางยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

 

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช พร้อมวางยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

page

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รักษาการรองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2559 และแนวทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบนโยบายการทำงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลงานดีเด่น โดยมี นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว  

วชิรวิทย์ บุญสุข รายงาน/ภาพ