กรมการข้าวเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)’

H1กรมการข้าวเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)’

5356

                เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวได้กล่าวเปิดงานการสัมมนา เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)’ ทั้งนี้ยังรับฟังและแลดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ....กล่าวเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดำเนินรายการโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ) ร่วมด้วย พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ และนายกรรณภว์ ธรภรรคภวิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังความเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 67 จังหวัด กว่า 1,000 คน เพื่อนำความเห็นของประชาชนไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ.... ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี