กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีตักบาตร ณ.ท้องสนามหลวง อันเนื่องในวโรกาส การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

h1กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีตักบาตร ณ.ท้องสนามหลวง อันเนื่องในวโรกาส การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

h

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นตัวแทนกรมการข้าว นำทีมบรรดาเหล่าข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีตักบาตร  ณ.ท้องสนามหลวง
อันเนื่องในวโรกาส การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

                                                                                                                                           ทิวากร ยวงแก้ว ภาพ/ข่าว