กรมการข้าวร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ

h 22.11.59กรมการข้าวร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ

 

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ

a 22.11.59 s

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 8.00 น. นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว เป็นประธานประกอบกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรกรมการข้าว โดยหลังเวลาเคารพธงชาติ ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เพื่อแสดงความอาลัยและรวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมการข้าว

 

สุรชัย ดีรื่น ภาพ

วริศรา ทรัพย์เกษม รายงาน