กรมการข้าวจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”

h 99กรมการข้าวจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

m 98 sss

กรมการข้าวจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม“วันแม่แห่งชาติ”

 

         วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากรกรมการข้าว พร้อมใจเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

         ด้วยความรู้ซึ้งและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ช่วยเหลือพสกนิกร สะท้อนความรัก ความผูกพันอันลึกซึ้ง ประดุจดั่ง แม่ของแผ่นดิน”

         ในโอกาสนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ข้าราชการและบุคลากรของกรมการข้าวทุกคนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และน้อมนำพระราชปณิธานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำลังและประโยชน์ต่อส่วนรวมประเทศชาติสืบไป

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน