อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชมโรงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงเชื่อมโยง ภาคการผลิต-ตลาด

h cp 001อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชมโรงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงเชื่อมโยง ภาคการผลิต-ตลาด

 

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชมโรงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงเชื่อมโยง
ภาคการผลิต-ตลาด

cp 001 s

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะ เดินทางไปยัง โรงงานข้าวนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามคำเชิญจากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรและเส้นตราฉัตร เพื่อเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมีนายอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และทีมงานให้การต้อนรับ

       นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้รับคำเชิญจากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ให้คณะทำงานของกรมการข้าวได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ข้าวในปัจจุบัน และความต้องการข้าวในอนาคต ซึ่งกรมการข้าวมีบทบาทสำคัญในภาคการผลิต ทั้งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังทำหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาการปลูกข้าวด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย แต่ยังขาดการเชื่อมต่อในภาคการตลาด ซึ่งมีเอกชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำข้าวมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อกระจายต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

        ด้านนายอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัดกล่าวว่า บริษัทมีความสนใจในการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนามีรายได้ที่มั่นคง จึงมีโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนชาวนา ทั้งการปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลังนา โครงการจีเอพี พลัส ส่งเสริมชาวนาปลูกข้าวด้วยระบบจีเอพีและรับซื้อคืนในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ สอดคล้องกับศูนย์วิจัยข้าวในสังกัดของกรมการข้าวในพื้นที่มีภารกิจในการวิจัยพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น และส่งเสริมชาวนาเพื่อปลูกเป็นข้าวทางเลือกในตลาด ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการในตลาดสูงขึ้นทุกปี แต่พื้นที่ปลูกยังจำกัด และแม้ว่าในด้านราคานั้นข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกจากไทยจะสูงกว่าเวียดนามแต่ก็มีคุณภาพดีกว่าด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิในปีนี้ ถือว่าเป็นภาวะการตกต่ำที่ไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับราคาในปีหน้าได้ เนื่องจากในปีนี้มีการเพาะปลูกข้าวล่าช้ากว่าทุกปี ทำให้เก็บเกี่ยวข้าวหลายชนิดพันธุ์ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งปรากฎการณ์เช่นนี้ทำให้โรงสีไม่สามารถรับซื้อข้าวทุกชนิดพันธุ์ได้ ด้วยข้อจำกัดที่มี เช่น จำนวนเครื่องอบความชื้นมีจำกัด ขั้นตอนการอบของข้าวบางชนิดพันธุ์มีความยุ่งยาก ทำให้โรงสีข้าวจำเป็นต้องเลือกซื้อข้าวชนิดพันธุ์ที่สามารถสร้างกำไรได้มากเพื่อบริหารความเสี่ยง และในอนาคตเชื่อว่าข้าวหอมมะลิยังไม่จำเป็นต้องลดพื้นที่เพาะปลูก เพราะยังเป็นสินค้าข้าวพรีเมียมในตลาดต่างประเทศ

         จากนั้นคณะกรมการข้าวจึงเข้าเยี่ยมชมโรงงานข้าวนครหลวง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตข้าวที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 270 ไร่ รองรับวัตถุดิบจากโรงสีข้าวจากบริษัทและโรงสีเครือข่ายกว่า 100 โรงทั่วประเทศ มีโรงเก็บวัตถุดิบจำนวน 8 โรง มีกำลังการผลิตข้าวสารปีละประมาณ 1,080,000 ตัน ภายในโรงงานเป็นระบบปิด พื้นผิวอาคารไร้รอยต่อเพื่อป้องกันฝุ่นเกาะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่กระบวนการรับข้าวสารสีแปรสภาพจากรถบรรทุกจากโรงสีต่างๆ จนกระทั่งปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุงพร้อมจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ภายใต้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวใช้เครื่องจักรทันสมัยในการทำงาน เริ่มจากกระบวนการทำความสะอาดข้าวสาร การคัดแยกหินและกรวดทราย การขัดมันเอาสิ่งเจือปนที่เกาะนอกเมล็ดข้าวออก และคัดแยกเมล็ดข้าวที่สวยที่สุด ขนาดสั้น-ยาว และคัดแยกสิ่งเจือปนออกในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าสู่เครื่องบรรจุอัตโนมัติ และสินค้าที่จำหน่ายได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวที่จำหน่ายประมาณ 170,000 ตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับและยืนยันแหล่งที่มา ในด้านการขนส่งนั้นมีท่าเรือภายในเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำไปยังท่าเรือที่สำคัญทดแทนการขนส่งโดยรถบรรทุก และช่วยลดปัญหาการจราจรทางบกในระยะยาวอีกด้วย

สุรชัย ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว