ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวลงพื้นที่ติดตาม การจัดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 12

h 002ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวลงพื้นที่ติดตามการจัดงาน สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถครั้งที่ 12

 

a2

7.08.61 JJ2s

 

ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวลงพื้นที่ติดตาม

การจัดงาน“สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ”ครั้งที่ 12

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดนิทรรศการ ภายในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯเขตจตุจักร กรุงเทพฯ

         งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่12 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด จำนวน 15 หน่วยงาน ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดการจัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา สานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินี สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ และให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงาน และได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน คือ

         โซนที่ 1 “สืบสานศาสตร์พระราชา บริหารทรัพยากรเพื่อการเกษตร” ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และการทำฝนหลวง

         โซนที่ 2 “จากน้ำพระทัยสู่สายใยปวงประชา” เป็นการแสดงนิทรรศการด้านการผลิตและการเกษตร เช่น ด้านพืช แสดงนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมือง การพัฒนาด้านหม่อนไหม ด้านประมง และพัฒนาอาชีพโดยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นต้น

         โซนที่ 3 “สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน” จัดแสดงนิทรรศการการสืบสานอาชีพโคนมพระราชทาน การนำวัตถุดิบพื้นบ้านนำมาแปรรูปเป็นอุตสาหกรรม การจัดตั้งหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นต้น

         สำหรับกรมการข้าวในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาข้าวไทย สืบทอดมรกดไว้ ข้าวไทยยั่งยืน” นำเสนอศาสตร์พระราชา “ข้าวต้องปลูก” มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง และพันธุ์ข้าวแนะนำให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูก ตลอดจนการสาธิตการทำอาหารและขนมจากข้าว เช่น เค้กข้าวเม่า ขนมเปียกปูนแห้งสด ขนมตาลแป้งสดจากข้าวพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรี 48 น้ำส้มสายชูหมักลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ ผัดหมี่โคราชจากข้าวพันธุ์เหลืองประทิว 123

         ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับของที่ระลึกจากบูทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ทาง www.facebook.com/H.M.QueenSirikitPark

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน