กรมการข้าวร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12

DSC 2484H1กรมการข้าวร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12

 page01

          วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 โดยมี คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่ร่วมจัดงานร่วมแถลงข่าว

          งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด จำนวน 15 หน่วยงาน ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดการจัดงาน “สืบสานศาสตร์พระราชา สานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินี สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ และให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงาน และได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โซน คือ

          โซนที่ 1 “สืบสานศาสตร์พระราชา บริหารทรัพยากรเพื่อการเกษตร” ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และการทำฝนหลวง

          โซนที่ 2 “จากน้ำพระทัยสู่สายใยปวงประชา” เป็นการแสดงนิทรรศการด้านการผลิตและการเกษตร เช่น ด้านพืช แสดงนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมือง  การพัฒนาด้านหม่อนไหม ด้านประมง และพัฒนาอาชีพโดยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นต้น

          โซนที่ 3 “สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน” จัดแสดงนิทรรศการการสืบสานอาชีพโคนมพระราชทาน การนำวัตถุดิบพื้นบ้านนำมาแปรรูปเป็นอุตสาหกรรม การจัดตั้งหมู่บ้านสหกรณ์ เป็นต้น

          สำหรับกรมการข้าวในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาข้าวไทย สืบทอดมรกดไว้ ข้าวไทยยั่งยืน” นำเสนอศาสตร์พระราชา “ข้าวต้องปลูก” มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง และพันธุ์ข้าวแนะนำให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูก ตลอดจนการสาธิตการทำอาหารและขนมจากข้าว เช่น เค้กข้าวเม่า ขนมเปียกปูนแห้งสด ขนมตาลแป้งสดจากข้าวพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรี 48 น้ำส้มสายชูหมักลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ ผัดหมี่โคราชจากข้าวพันธุ์เหลืองประทิว 123

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับของที่ระลึกจากบูทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ทาง www.facebook.com/H.M.QueenSirikitPark

นิวัฒน์ วะปะนัง : ภาพ

                                                                                              สุวณี จั่นเพิ้ง : ข่าว