รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว”

DSC 2592รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว”

 

2 8 2561

รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว”

 

           วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.กฤษณพงศ์ศรีพงษ์พันธุ์กุลรองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดขึ้นโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าวศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกโดยมีนายวัฒนชัยสุภาผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกล่าวรายงาน

       ดร.กฤษณพงศ์กล่าวว่ากองเมล็ดพันธุ์ข้าวและกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นกำลังหลักของกรมการข้าวที่ทำงานในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเอกชนในบางครั้งต้องทำงานทับซ้อนในพื้นที่เดียวกันจึงควรสร้างคุ้นเคยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนบริหารจัดการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมและเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานภายใต้หัวข้อดังนี้

        1.การบริหารจัดการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดพันธุ์หลักให้สามารถผลิตให้ได้คุณภาพทันเวลาและไม่มีปัญหาเมล็ดพันธุ์คงคลัง

          2.การบริหารจัดการการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายพันธุ์จำหน่ายให้สามารถผลิตให้ได้คุณภาพทันเวลาและไม่มีปัญหาเมล็ดพันธุ์คงคลัง

           3.แนวทางการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองระบบISO ที่เป็นศูนย์กลางของห้องปฏิบัติการกรมการข้าว

           4.แนวทางพัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องจักรกลร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

           5.แนวทางการสร้างมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยภาคเอกชน

           โดยประเด็นหลักหวังว่าทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันหาแนวทางให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักขยายจำหน่ายได้ทันเวลาและสามารถจัดสรรเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้โดยไม่มีปริมาณเมล็ดพันธุ์คงคลังและหวังว่าเราจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของประเทศไทย

วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ

สุวณี จั่นเพิ้ง ข่าว