รองอธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 2018 Training course on Hybrid Rice Seed Production Technology for Thailand

H122194Hรองอธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 2018 Training course on Hybrid Rice Seed Production Technology for Thailand

 

รองอธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 2018 Training course on Hybrid Rice Seed Production Technology for Thailand

page02

 

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และ Prof. Yuan Longping บิดาแห่งข้าวลูกผสม (The Father of hybrid Rice), Chinese Academy of Engineering Academician ได้เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 2018 Training course on Hybrid Rice Seed Production Technology for Thailand โดยมีผู้เข้าร่วมให้เกียรติในพิธี ประกอบด้วย Mr.You Biao ผู้ตรวจกรมการค้า มณฑลหูหนาน Mr.Huang Dahui และ Mr.Tian Ye รองผู้อำนวยการสถาบันจัดฝึกอบรมนานาชาติ Longping High-Tech International Training Center ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการพัฒนาสำหรับบุคคลากรด้านข้าวของไทย เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องข้าวลูกผสม ทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล จำนวน 14 คน จากกรมการข้าว โดยมีกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 35 วัน ณ Yuan Longping High-Tech Agriculture International Training Institute เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน