กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

h 028กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

 

กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พร้อมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

 

mm 002

 

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมทั้งองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ส่วนราชการในพระองค์ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ และประชาชนกว่า 3,500 คน ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลว

           ทั้งนี้ ได้อัญเชิญพระพุทธรูป พระพุทธพระบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราช และนิมนต์พระสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณรจำนวน 670 รูป จากวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

           หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร เหล่าข้าราชการได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการขจัดปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยาก โดยพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรยามประสบภัยต่าง ๆ อีกทั้งพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อความอยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืนของอาณาประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของปวงพสกนิกรไทยตลอดไป” พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว พร้อมใจเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

           ในเวลาต่อมา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย

           โดยสำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ก.ค.2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ยกเว้น วันที่ 27 – 28 ก.ค.เปิดให้ลงนามถวายพระพร เวลา 08.00 – 13.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลได้ และขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน