รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีปิด การฝึกอบรมหลักสูตร 2018 Training Course on Rice Post-Harvest Technology for Thailand ณ สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

121672Hรองอธิบดีกรมการข้าวร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 2018 Training Course on Rice Post-Harvest Technology for Thailandณ สถาบันฝึกอบรมนานาชาติYuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd.สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
2018 Training Course on Rice Post-Harvest Technology 

for Thailand
ณ สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ Yuan Longping High-tech 
Agriculture Co., Ltd. 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

page02

 

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 2018 Training Course on Rice Post-Harvest Technology for Thailand ณ สถาบันฝึกอบรมนานาชาติYuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd.โดยมีฝ่ายจีนคือ Prof. Yuan Longping บิดาแห่งข้าวลูกผสม (The Father of hybrid Rice), Chinese Academy of Engineering AcademicianMs. Zhou Dan, Vice President of Longping High-tech and Director of International Training Institute, Mr. Pan Fanrong Director of Department of Commerce of Hunan Province ร่วมกล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงพาณิชย์จีนได้สนับสนุนทุนฝึกอบรมให้แก่บุคลากรกรมการข้าวเป็นการเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 13 ราย Yuan Longping High-tech Agriculture International Training Institute เมืองฉางชา มณฑลฮูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561