กรมการข้าวร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล

IMG 4322กรมการข้าวร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล

 page

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์
โค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

            การไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้เป็นแม่พันธุ์โคจำนวน 1,087 ตัว เป็นโคจำนวน 1,000 ตัว และเป็นกระบือ 87 ตัว โดยจะมอบให้แก่เกษตรกรตามโครงการฯในพื้นที่จังหวัดชัยนาท นครราชสีมา ศรีสะเกษ นครพนม ร้อยเอ็ด และสกลนคร

อนึ่ง กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎรและทรงทราบว่าราษฎรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ จำนวนมากต้องเช่าโค-กระบือเกือบทั้งหมด จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้น โดยในครั้งแรกมีโค-กระบือเริ่มต้นโครงการจำนวน 220 ตัว ปัจจุบันมีเกษตรกรยังอยู่ในโครงการกว่า 1 แสนราย มีโคในโครงการ 76,000 ตัว และกระบือกว่า 30,000 ตัว