กระทรวงเกษตรฯ เดินทางเข้าร่วมในพิธีมอบหนังสือเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำกินด้านการเกษตร

142339กระทรวงเกษตรฯ เดินทางเข้าร่วมในพิธีมอบหนังสือเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำกินด้านการเกษตร

 

กระทรวงเกษตรฯ เดินทางเข้าร่วมในพิธีมอบหนังสือ
เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำกินด้านการเกษตร

 142340

                       เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ  “ปลูกป่าในเมือง” และพบปะประชาชน พร้อมมอบหนังสือเข้าทำประโยชน์หรือ อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร) โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะในพิธีมอบครั้งนี้ด้วยณ สวนพฤกษาศาสตร์ดงฟ้าห่วน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                        ในการนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

                        สวนพฤกษาศาสตร์ดงฟ้าห่วน เป็นป่าดิบแล้ง ที่มีต้นยางนามากกว่า ๒ หมื่นต้น บนเนื้อที่ ๑,๔๐๐ ไร่ นับว่าเป็นป่ายางนาที่เกิดเองตามธรรมชาติ ผืนใหญ่ที่สุดในประเทศ ถูกประกาศให้เป็น ป่าในเมืองแห่งที่ ๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และหลังจากนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ทั้งการพักผ่อน และศึกษาธรรมชาติป่าผืนนี้ได้สะดวกขึ้น

         

         

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน