กรมการข้าวร่วมคณะติดตามงาน คณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

141465กรมการข้าวร่วมคณะติดตามงาน คณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

กรมการข้าวร่วมคณะติดตามงาน คณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

การดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

 page03

page02

 

           เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าวร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และสวนพฤกษาศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี

         โดยมี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

         ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2536 โดยที่นี่นำแพทย์แผนไทยผสมผสาน กับการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชน มีทางเลือกในการรักษา ควบคู่กับการผลิตยาสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ด้วยการปลูกสมุนไพร เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยครบวงจร บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รักษาและฟื้นฟู ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่มีคุณภาพโดยเน้นการใช้สมุนไพรคุณภาพดีในท้องถิ่น เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยส่งเสริมองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีผลิตพัณฑ์ที่ทำจากข้าว เช่น น้ำมันจมูกข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยทางจังหวัดอำนาจเจริญได้มีโครงการรวมพลังขับเคลื่อน “เมืองธรรมเกษตร” สู่ เกษตรอินทรีย์และสมุนไพร ทั้งจังหวัดภายในปี 2564

         ในการนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านถ่อนใหญ่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2560 และกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ สอบถามปัญหาอุปสรรค พร้อมหารือ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน