ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวเร่งเดินทางเข้าหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมดูพื้นที่ ความเรียบร้อย การจัดงานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยกรมการข้าว ณ จังหวัดสุโขทัย

140233ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวเร่งเดินทางเข้าหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมดูพื้นที่ ความเรียบร้อย การจัดงานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยกรมการข้าว ณ จังหวัดสุโขทัย

 

ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวเร่งเดินทางเข้าหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมดูพื้นที่ ความเรียบร้อย การจัดงานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยกรมการข้าว ณ จังหวัดสุโขทัย

140235

 

140237

       

           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ากราบนมัสการสักการะพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

           พร้อมเดินทางเข้าติดตามและร่วมหารือแนวทางร่วมกัน โดยมีพระมหาวีรเทพ โชติธมฺโม ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินการจัดงาน พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561 โดยมีกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

           โดยในเบื้องต้นมีกำหนดทำพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยจะทำสื่อประชาสัมพันธ์งานและการ์ดเชิญผู้เข้าร่วมงานที่ชัดเจนเป็นลำดับต่อไป

           วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2462 เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวอำเภอศรีนคร เนื่องจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา คือ หลวงพ่อหล้า หลวงพ่อเรือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน