กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกับการยางแห่งประเทศไทย

IMG 3485กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกับการยางแห่งประเทศไทย

page

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กรมการข้าว โดยนางกอบกาญจน์ เตชะฤทธิ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สำนักบริหารกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับการยางแห่งประเทศไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกันตัง อาคาร 3 ชั้น 5 การยางแห่งประเทศไทย ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

                นิวัฒน์ : ภาพ/ข่าว