กรมการข้าวร่วมจัดงาน China (Shantou) International Food Expo ครั้งที่ 18 หวังดันข้าวคุณภาพไทยสู่ตลาดแดนมังกร

98618กรมการข้าวร่วมจัดงาน China (Shantou) International Food Expo ครั้งที่ 18 หวังดันข้าวคุณภาพไทยสู่ตลาดแดนมังกร

 

 

กรมการข้าวร่วมจัดงานChina (Shantou) International Food Expo ครั้งที่ 18 
หวังดันข้าวคุณภาพไทยสู่ตลาดแดนมังกร

chaina 2 chaina 1

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เป็นประธานเปิด งาน China (Shantou) International Food Expo ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 โดยกรมการข้าวได้รับเกียรติเข้าร่วมและจัดงานภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมคุณค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารของไทย กับเมืองซ่านโถว ซึ่งจะเป็นการเปิดตลาดและกระชับความร่วมระหว่างไทย-จีน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีการกรมข้าว กล่าวว่า งาน China (Shantou) International Food Expo นับเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศจีน ซึ่งเมื่อปี 2558 กรมการข้าวได้รับโอกาสในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าข้าวคุณภาพ ณ เมืองซัวเถา มณฑลกวางเจา มาแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมากกว่า 10,000 คน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคแดนมังกรได้รู้จักข้าวคุณภาพ โดยเฉพาะข้าวที่มีโภชนาการสูง ข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวอินทรีย์ และข้าว GI โดยผู้บริโภคชาวจีนสนใจสอบถามข้อมูลและมีความต้องการข้าวคุณภาพเพื่อนำมาบริโภค และข้าวคุณภาพของไทยได้รับความนิยมจากคณะสมาชิกของหอการค้ามณฑลกวางตุ้งและผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมาก

               สำหรับการเข้าร่วมจัดงาน China (Shantou) International Food Expo ในปีนี้ กรมการข้าวได้รับโอกาสเข้าไปประชาสัมพันธ์โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่คุณภาพข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ข้าว พร้อมโชว์-ชิม ข้าวคุณภาพ อาทิ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นต้น เพื่อข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคชาวจีน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าข้าวเฉพาะให้ได้รับการยอมรับ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและการตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคภายในงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าและการตลาด ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก

                                                                           วิฑูรย์ ไทยถาวร : ภาพ

                                                                                                        วริศรา ทรัพย์เกษม : ข่าว