กรมการข้าวร่วมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

P1010099กรมการข้าวร่วมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

 

กรมการข้าวร่วมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

 

page3

page4

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559โดยในเวลา 9.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่มดอกไม้และจุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง  พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”

การจัดงาน “14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ 18 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานความร่วมมือ จัดพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14–16 พฤศจิกายนนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

“ฝนหลวง”ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นนวัตกรรมที่ทรงทุ่มเทพระสติปัญญา พระวรกาย และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จนประสบผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม “เทคโนโลยีฝนหลวง”ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก โดยได้รับการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระองค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฝนหลวงจึงเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติในการเอาชนะภัยธรรมชาติ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติรอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้ปีแล้วปีเล่า มาถึงวันนี้ ฝนหลวงพระราชทานได้สร้างคุณูปการให้แก่เกษตรกรและประชาชนอย่างเหลือคณานับ จึงควรที่คนไทยทุกคนต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในทุกครั้งที่เม็ดฝนหล่นจากฟ้า