กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร

Hกรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร

 page1page2page3

กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 น. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการกรมการข้าว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เวลา 06.30 น. ณ ห้องประชุม 115 อาคาร 1 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์