นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบริษัทกล้าแกร่ง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมยกระดับคุณภาพข้าวไทย แนะนำให้ใช้การตลาดนำการผลิต ควรปลูกพืชผสมผสาน เพื่อลดต้นทุน

A 001.1นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบริษัทกล้าแกร่ง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมยกระดับคุณภาพข้าวไทย แนะนำให้ใช้การตลาดนำการผลิต ควรปลูกพืชผสมผสาน เพื่อลดต้นทุน

m 401s

m 402s

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบริษัทกล้าแกร่ง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

จังหวัดนครสวรรค์

พร้อมยกระดับคุณภาพข้าวไทยแนะนำให้ใช้การตลาดนำการผลิต

ควรปลูกพืชผสมผสาน เพื่อลดต้นทุน

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท กล้าแกร่ง กลุ่มบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรแปลงใหญ่ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จังหวัดนครสวรรค์  เสร็จสิ้นแล้ว โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

โดยนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามเกษตรกรถึงการบริหารจัดการข้าว ตั้งแต่ขั้นตอนการรวมตัวกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูก ตลอดจนการหาตลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะรัฐบาลจะได้ช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด พร้อมแนะนำอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว ให้ปลูกพืชชนิดอื่นผสมผสานไปด้วย หากข้าวราคาตกจะได้มีผลผลิตอื่นมาช่วยได้ ส่วนการหาตลาดให้ปรับตัวใช้การตลาดนำการผลิต จะต้องดูความต้องการของตลาด-ผู้บริโภคด้วย เพราะประเทศไทยไม่ได้ปลูกข้าวเพียงประเทศเดียว แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนามและกัมพูชาก็ปลูกด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีต้นทุนต่ำกว่าของไทยด้วย เราต้องเรียนรู้ให้รอบด้านรวมกลุ่มกันให้ได้ เพื่อที่จะสามารถต่อรองในตลาดได้และควรใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ขายผ่านตลาดออนไลน์

นายกรัฐมนตรี ยังเดินชมบูธนิทรรศการสาธิตกระบวนการผลิตข้าวในขั้นต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาทิเช่น การคัดรวงแม่พันธุ์ (เพื่อทำเมล็ดพันธุ์) การทดสอบความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าว และการทดสอบความงอก  เยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดนครสวรรค์ เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราบิวเวอเรีย - ไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูพืช และการแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น ขนมจีนเส้นสด น้ำนมข้าว ไอศกรีมข้าวกล้องงอก ตลอดจนเครื่องจักรกลทางการเกษตร อาทิเช่น รถอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว เครื่องหยอดเมล็ดข้าว เครื่องพ่นยา ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นฝีมือของเกษตรกรไทยทั้งสิ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นรถพ่วงสาลี่เยี่ยมชมแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นการรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้ บริษัท กล้าแกร่ง ซึ่งกำลังออกรวงสีเขียวสวยงามมาก

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน