ผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าวรับเชิญรายการ Thailand Today ช่อง NBT World สนทนาเรื่องข้าวออร์แกนิค

35143341 1631924770258153 428626547750993920 nผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าวรับเชิญรายการ Thailand Today ช่อง NBT World  สนทนาเรื่องข้าวออร์แกนิค

 

ผู้เชี่ยวชาญกรมการข้าวรับเชิญรายการ Thailand Today ช่อง NBT World
สนทนาเรื่องข้าวออร์แกนิค

35143341 1631924770258153 428626547750993920 n

page

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ดร.สมทรง โชติชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าวสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมการข้าว บันทึกเทปการสัมภาษณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ของข้าวออร์แกนิคมุ่งกลุ่มตลาดทารกและเยาวชนประเทศสิงคโปร์ ในรายการ Thailand Today ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.30 – 20.55 น. และวันศุกร์เวลา 21.10-21.35 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT World และอีก 170 ประเทศ ดำเนินรายการโดยนางกุสุมา โยธาสมุทร

ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) หมายถึง ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ที่ได้จากการผลิตภายใต้ระบบอินทรีย์ มีระบบการผลิตที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ หรือวัตถุดิบที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรมในการจัดการกับผลิตภัณฑ์จะแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นข้าวอินทรีย์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่ผลิตข้าวให้ได้รับการตรวจรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 1 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าตลาดผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์มีความต้องการบริโภคข้าวอินทรีย์สูงในกลุ่มสินค้าของทารกและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาการ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งผู้บริโภคของประเทศสิงคโปร์นั้นมีความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวไทย จึงเป็นอีกโอกาสสำคัญหนึ่งของการทำการตลาดข้าวออร์แกนิคไทยในต่างประเทศ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ภาพ/ข่าว