กรมการข้าวร่วมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ-พระอัจฉริยภาพด้านข้าวของรัชกาลที่ 9 ในรายการ “ยิ่งถก กนกซัก”

IMG 7669กรมการข้าวร่วมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ-พระอัจฉริยภาพด้านข้าวของรัชกาลที่ 9 ในรายการ “ยิ่งถก กนกซัก”

กรมการข้าวร่วมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ-พระอัจฉริยภาพด้านข้าวของรัชกาลที่ 9 ในรายการ “ยิ่งถก กนกซัก”

page

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เพื่อบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการยิ่งถก กนกซัก ดำเนินรายการโดย ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงค์ และนายวศิน บุญยาคม เพื่อถ่ายทอดเรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

โดยตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ 70 ปี ทรงทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพสกนิกรในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารที่ราษฎรประสบกับความยากแค้น ต้องดิ้นรนประกอบอาชีพอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศ ทรงวางแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อบำบัดความทุกข์ยากของประชาชนและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องข้าวทรงมีพระราชดำรัสแนวทางช่วยเหลือ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวในโครงการส่วนพระองค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงสนับสนุนงานวิจัยข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการพัฒนาข้าวไทยอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น“บิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และมีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559.