อธิบดีกรมการข้าวชวนแฟนข่าว “เช้านี้ประเทศไทย” ช่อง 5 ชมงานวันข้าว 4 วันสุดท้าย ช้อป ชิม แจก

11354อธิบดีกรมการข้าวชวนแฟนข่าว “เช้านี้ประเทศไทย” ช่อง 5 ชมงานวันข้าว 4 วันสุดท้าย ช้อป ชิม แจก

page02

อธิบดีกรมการข้าวชวนแฟนข่าว “เช้านี้ประเทศไทย” ช่อง 5 ชมงานวันข้าว 4 วันสุดท้าย ช้อป ชิม แจก

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้สัมภาษณ์รายการ “เช้านี้ประเทศไทย”ถึงการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และคุณชลรัศมี งาทวีสุข

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2561 จัดขึ้น ณ กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ” เนื่องจากเล็งเห็นถึงคุณค่าของข้าวพื้นเมืองที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ แต่ชาวนามีการนำมาปลูกน้อยลงมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ปีละครั้ง ผลผลิตค่อนข้างต่ำ แต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ผู้บริโภคข้าวหันมาให้ความสำคัญกับคุณประโยชน์จากข้าว ทำให้ชาวนาเริ่มหันมาปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพิ่มขึ้น โดยพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่รู้จักนิยมบริโภคในขณะนี้ เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ขณะเดียวกันก็มีการขับเคลื่อนการแปรรูปผลผลิตข้าวด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการด้านข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การเสวนาวิชาการ การแสดงผลงานขององค์กรชาวนา การแสดงบันเทิง การแข่งขัน กิจกรรมโชว์ ชิม ชอป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีได้ตลอดงาน อย่าลืมชมแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์ค “ปราสาทข้าวจำลอง” ที่ยกมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้ชมกันถึงกรุงเทพฯ และไหว้องค์แม่โพสพบริเวณหน้ากรมการข้าวเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ดูแลปกปักรักษาข้าว รับพันธุ์ข้าวพระราชทานจากงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รับสิทธิ์จับรางวัลรับของที่ระลึกจากงาน และซื้อของราคาพิเศษในช่วงนาทีทอง

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ภาพ/ข่าว