เริ่มแล้ว! “เกษตรมหัศจรรย์ 2561”เกษตรสร้างสุข ยุคดิจิตอล

h mm 004เริ่มแล้ว! “เกษตรมหัศจรรย์ 2561”เกษตรสร้างสุข  ยุคดิจิตอล

 

mm 004

เริ่มแล้ว!“เกษตรมหัศจรรย์ 2561”เกษตรสร้างสุข  ยุคดิจิตอล

          เมื่อวันที่ ๒4 พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเกษตรมหัศจรรย์ 2561 “เกษตรสร้างสุข ยุคดิจิตอล”พร้อมมอบรางวัล เกษตรกรดีเด่น Farmers Of Year 2018โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  SKY HALL ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          โดยภายในงาน นำเสนอนวัตกรรมและความก้าวหน้าในโลกดิจิตอล ที่สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้กับการเกษตรได้ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ การเป็น Smart Farmer กับ 10 แอพพลิเคชั่นสุดล้ำที่จะช่วยการวิเคราะห์และช่วยในการผลิต การขาย และการตลาด การใช้โซเชียลมีเดียหาลูกค้า การคมนาคม ไอที เทคโนโลยีเกษตร

ภาพ-ข่าว : ประชาสัมพันธ์ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน