กรมการข้าวเปิด " ตลาดข้าวชาวนา "

IMG 7536กรมการข้าวเปิด " ตลาดข้าวชาวนา "

กรมการข้าวเปิด " ตลาดข้าวชาวนา "

001

002

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กรมการข้าวเปิด " ตลาดข้าวชาวนา " จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ( กข 15 ) จากสหกรณ์เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดบรรจุถุงละ 5 ก.ก ในราคาถุงละ 165 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนชาวนาให้สามารถจำหน่ายข้าวแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ทางกรมการข้าวจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมการข้าว ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว โทรศัพท์ 02 – 5614970 ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                                 วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ

                                                                                                             วริศรา ทรัพย์เกษม : ข่าว