รองอธิบดีกรมการข้าวนำทีมตรวจรับก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมเดินเครื่องผลิตปีงบ ‘62

h 4001sรองอธิบดีกรมการข้าวนำทีมตรวจรับก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมเดินเครื่องผลิตปีงบ ‘62

 

รองอธิบดีกรมการข้าวนำทีมตรวจรับก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมเดินเครื่องผลิตปีงบ ‘62

mm 4001s

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยพร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก บนเนื้อที่ 44 ไร่ โดยมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้างด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 96.13 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 562 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 11 งวดงาน ปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้ายแก่คณะกรรมการ

หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เมื่อแล้วเสร็จจึงจะเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายการผลิตในปีแรกประมาณ 500 ตัน เพื่อรองรับความต้องการของชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญและมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสูง เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 80 เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาล โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลน กรมการข้าวจึงมีแผนดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่จำนวน 15 ศูนย์ ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2565 และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ บึงกาฬ และนครนายก

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว