กรมการข้าวส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่ MOU ขายข้าว กข43-น้ำนมข้าว ในห้างดัง พร้อมลุยผลิตอีก 1.8 แสนไร่

DSC 9920 .5544กรมการข้าวส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่ MOU ขายข้าว กข43-น้ำนมข้าว ในห้างดัง พร้อมลุยผลิตอีก 1.8 แสนไร่

กรมการข้าวส่งเกษตรกรนาแปลงใหญ่ MOU ขายข้าว กข43-น้ำนมข้าว ในห้างดัง

พร้อมลุยผลิตอีก 1.8 แสนไร่

 11.05.61ss

11.05.61.2s

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชื่อมโยงการรับซื้อข้าว กข43 จำนวน 1,121 ตันข้าวเปลือก และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ระหว่างสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ และโมเดิร์นเทรด เพื่อผลักดันการดำเนินนโยบายการผลิตและจำหน่ายข้าวคุณภาพ และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการข้าวที่เป็นรูปธรรม เกิดความเชื่อมั่นในแนวคิดการตลาดนำการผลิต และรูปแบบการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้า โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นสักขีพยาน ร่วมด้วย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มี 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ประกอบการแปรรูปข้าว กข43 จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคฉัตรไชยไรซ์มิล บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองธัญญา บริษัท ผกากาญจน์ จำกัด บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปทุมไรซ์มิล จำกัด กับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด จำนวน 4 ราย ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และเซ็นทรัลฟูดส์ เพื่อวางจำหน่ายข้าว กข43 ในห้างโมเดิร์นเทรดโดยไม่คิดใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะเริ่มจัดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท

2. ดำเนินการตามนโยบายโดยการผลักดันให้มีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว โดยให้มีการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และผู้ผลิตประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว จำนวน 7 ราย และโมเดิร์นเทรด จำนวน 5 ราย เพื่อให้มีการซื้อวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในราคานำตลาด ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวออกวางตลาดเร็วๆ นี้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภายหลังจากที่กรมการข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยพบว่า ข้าว กข43 เป็นข้าวขาวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ มีคุณภาพการหุงต้มดี เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและโรคไต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงบูรณาการความร่วมมือดำเนินการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ให้กรมการข้าวส่งเสริมการผลิตข้าว กข43 ในระบบนาแปลงใหญ่และมีกระทรวงพาณิชย์วางแผนด้านการตลาด ผลการส่งเสริมการผลิตข้าว กข43 ปี 2560 เพาะปลูกฤดูนาปี ปี 2560/2561 ในจังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท จำนวน 75 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 55 ตัน แปรรูปเป็นข้าวสาร 100% ชั้น1 ได้ 19 ตัน ส่วนในฤดูนาปรัง ปี 2561 ขยายพื้นที่ปลูกใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และอุทัยธานี จำนวน 3,191 ไร่ เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561และเก็บเกี่ยวไปแล้วระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 1,643 ตัน

“การผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ กข43 ให้มีคุณภาพต้องมีการควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนกระทั่งแปรรูป กรมการข้าวจึงรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP มีการขึ้นทะเบียนเพื่อรับการอุดหนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 30% ของพื้นที่ปลูก และสีแปรเป็นข้าวสารโดยโรงสีข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เท่านั้น จึงจะได้ข้าวสารที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q และเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่กรมการข้าวเริ่มใช้เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตย้อนกลับด้วยระบบ QRTrace ได้อีกด้วย ” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว

ทั้งนี้ กรมการข้าวได้กำหนดแผนการผลิตข้าวปี 2561/62 ขยายพื้นที่ผลิตข้าว กข43 ในเขตภาคกลางและเหนือตอนล่าง จำนวน 180,000 ไร่ คาดการณ์จะได้ผลผลิต จำนวน 197,000 ตันข้าวเปลือก โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการและเริ่มปลูกแล้วประมาณ 20,000 ไร่ เนื่องจากมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 95 วันเมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม ต้านทานต่อโรคใบไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 561 กิโลกรัม/ไร่

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว