กรมการข้าว ให้การต้อนรับคณะ Bureau of Rice Research, Guangdong Academy of Agricultural Sciences จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

IMG 0039กรมการข้าว ให้การต้อนรับคณะ Bureau of Rice Research, Guangdong Academy of Agricultural Sciences จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

กรมการข้าว ให้การต้อนรับคณะ Bureau of Rice Research, Guangdong Academy of Agricultural Sciences จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

page

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กรมการข้าว โดยนายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและคณะผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับ Mr. Xiao XinและคณะBureau of Rice Research, Guangdong Academy of Agricultural Sciences จากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องข้าวในประเทศ