อธิบดีกรมการข้าวประชุมด่วนผอ.เมล็ดพันธุ์ข้าว ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว และผู้แทนกรมการข้าวระดับพื้นที่ 18 จังหวัด

IMG 7470อธิบดีกรมการข้าวประชุมด่วนผอ.เมล็ดพันธุ์ข้าว ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว และผู้แทนกรมการข้าวระดับพื้นที่ 18 จังหวัด

 1

เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมรวงข้าว  กรมการข้าว  นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ การสำรวจข้อมูลพื้นที่และผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559/60  รอบที่ 1  ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  จำนวน 18 จังหวัด  ระหว่างผู้บริหารในส่วนกลางได้แก่ผู้อำนวยการกอง สำนัก ศูนย์ และผู้เชี่ยวชาญ กับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าว และผู้แทนกรมการข้าวระดับพื้นที่ 18 จังหวัด 

                ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่และผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559/60 ระดับจังหวัด  โดยให้กรมการข้าวระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในทีมสำรวจระดับอำเภอซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง  ดังนั้นขอให้ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ที่ได้รับมอบหมายในคณะทำงานที่ปรึกษาฯ 18 จังหวัดพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมดำเนินการโดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา เพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วง

                สำหรับจังหวัดที่ต้องดำเนินการ 18 จังหวัด  ได้แก่ สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  นครสวรรค์  เพชรบูรณ์  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร นครพนม  มุกดาหาร  ยโสธร  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ร้อยเอ็ด  และนครราชสีมา